Zobacz wszystkie artykuły Zinfo

JARMARK ŚW. BARTŁOMIEJA (25-27.08.2023) – Hradek nad Nysą

Tegoroczne święto miasta ponownie rozpoczęło się wystawą Hrádecký štětec. Efekty talentu i umiejętności artystów amatorów zostały w tym roku zaprezentowane w Domu Kultury Beseda. Gości na wernisażu połączonym z otwarciem wystawy powitał Burmistrz Miasta Hrdka nad Nysą - Josef Horinka.

BOGATYNIA – Niszczenie i kradzież kamer monitoringu

Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim czasie miasto Bogatynia stawia na nowoczesne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, instalując kamery monitoringu w strategicznych miejscach, by zapewnić ochronę mieszkańcom i osobom odwiedzającym nasze miasto. Jest to krok w dobrą stronę. Monitoring ma pomagać w prewencji kryminalnej oraz zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.