Zobacz wszystkie artykuły Zinfo

BOGATYNIA – Półkolonia letnia

Dzisiaj (20.07) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wraz z Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Ewą Dudą odwiedzili dzieci uczestniczące w półkolonii letniej organizowanej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bogatyni.

BOGATYNIA – Porozumienie międzygminne podpisane

14 lipca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wraz z Skarbnik Gminy Moniką Niklas podpisali porozumienie międzygminne na rzecz realizacji projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".

BOGATYNIA – Uroczysta przysięga wojskowa

W dniu (16.07), na stadionie miejskim, w obecności parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli kombatantów i sybiraków, rodzin żołnierzy oraz mieszkańców Bogatyni, blisko 120. ochotników 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” wypowiedziało słowa roty i oficjalnie dołączyło do Terytorialsów.

BOGATYNIA – Porozumienie ZIT ZOF podpisane

W środę (12 lipca) przedstawiciele dwudziestu samorządów z powiatu bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lubańskiego, podpisali w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza międzygminne porozumienie w sprawie zasad współpracy stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

BOGATYNIA – Dofinansowanie dla OSP

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił listę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa dolnośląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2) - Dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w roku 2023 (dawniej program pn. "Mały Strażak").

BOGATYNIA – (21.06.) w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Mistrzów Sportu

Podczas gali zostały przedstawione krótkie filmy prezentujące kluby sportowe z Miasta i Gminy Bogatynia. Na scenie nie zabrakło także pokazów artystycznych, które umiliły galę. W gali uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Aleksandra Ratajczak oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Adam Ignatowic