BOGATYNIA – Ulica Kossaka już przebudowana

(31.10) Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego do rzeki Miedzianka”.

You are currently viewing BOGATYNIA  –  Ulica Kossaka już przebudowana

Z udziałem komisji odbiorowej, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych .

Ulica Kossaka zyskała nowe nawierzchnie jezdni i chodników, miejsca parkingowe, nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto w ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i przebudowano istniejącą linię oświetlenia drogowego z dostosowaniem do nowego układu komunikacyjnego drogi.

 

 

Celem przebudowy ulicy było przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa komunikacyjnego w tym regionie oraz stworzenie miejsc parkingowych dla samochodów, które do tej pory parkowały na jezdni.

W ramach tej samej inwestycji wybudowana została kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego do wylotu do rzeki Miedzianki w Bogatyni, która usprawni system odprowadzenia wód deszczowych z tego rejonu.
Realizacja inwestycji została dofinansowana kwotą 6.175.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Źródło: Bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama