Zobacz wszystkie artykuły Zinfo

BOGATYNIA – Miedzianka oczyszczona

Kończą się prace konserwacyjno-utrzymaniowe w obrębie cieku Miedzianka realizowane przez Wody Polskie Nadzór Wodny w Zgorzelcu. Odbiór wykonanych czynności zaplanowano na 25 października.

BOGATYNIA – Rozmaryn w Operze Wrocławskiej

Zespół Ludowy Rozmaryn 16.10.2023 roku odebrał nagrodę Silesia przyznaną podczas Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa w Operze Wrocławskiej na obchodach XIII Święta Województwa i Gali z okazji Jubileuszu 25-lecia Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie propagowania krzewienia kultury ludowej.