BOGATYNIA – Porozumienie międzygminne podpisane

14 lipca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wraz z Skarbnik Gminy Moniką Niklas podpisali porozumienie międzygminne na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”.

You are currently viewing BOGATYNIA – Porozumienie międzygminne podpisane

Porozumienie stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie zasad współpracy, o których mowa w Liście Intencyjnym podpisanym w dniu 27 czerwca 2023 r.

Stronami porozumienia są następujące samorządy:
1) Gmina Miejska Bolesławiec, reprezentowana przez Piotra Romana – Prezydenta Miasta Bolesławiec,
2) Gmina Bogatynia, reprezentowana przez Wojciecha Dobrołowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
3) Gmina Bolesławiec, reprezentowana przez Andrzeja Dutkowskiego – Wójta Gminy Bolesławiec,
4) Gmina Gromadka, reprezentowana przez Ryszarda Kawkę – Wójta Gminy Gromadka,
5) Gmina i Miasto Lwówek Śląski, reprezentowana przez Mariolę Szczęsną – Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
6) Gmina Nowogrodziec, reprezentowana przez Roberta Marka Relicha – Burmistrza Gminy Nowogrodziec,
7) Gmina Osiecznica, reprezentowana przez Waldemara Nalazka – Wójta Gminy Osiecznica, Gmina Sulików, reprezentowana przez Roberta Marka Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,
9) Gmina Warta Bolesławiecka, reprezentowana przez Mirosława Haniszewskiego – Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
10) Gmina Miejska Zawidów, reprezentowana przez Roberta Łężnego – Burmistrza Miasta Zawidów.

 

 

Celem realizacji wspólnego projektu jest zapewnienie obywatelom skutecznych narzędzi dostępu do informacji udostępnianych przez sektor publiczny, zapewnienie możliwości komunikowania się z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.

Zakres projektu obejmuje m.in.:
– rozbudowę Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z digitalizacją wymaganych zasobów;
– budowę portalu obsługi mieszkańca składającego się z części tematycznych, e-usług oraz geoportalu;
– modernizację infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej oraz zakup ortofotomapy dla obszaru gmin wraz z opracowaniami towarzyszącymi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez partnera wiodącego, tj. Gminę Miejską Bolesławiec w dniu 17 lipca 2023r.

Źródło: Bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama