BOGATYNIA – Uroczysta przysięga wojskowa

W dniu (16.07), na stadionie miejskim, w obecności parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli kombatantów i sybiraków, rodzin żołnierzy oraz mieszkańców Bogatyni, blisko 120. ochotników 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” wypowiedziało słowa roty i oficjalnie dołączyło do Terytorialsów.

You are currently viewing BOGATYNIA – Uroczysta przysięga wojskowa

Złożenie przysięgi poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz przemarsz żołnierzy i uczestników uroczystości, w asyście orkiestry reprezentacyjnej WOT i pocztów sztandarowych organizacji związkowych, kombatanckich, sybiraków, harcerzy oraz szkół na główne miejsce wydarzenia.

Na stadionie uroczystość zaprzysiężenia rozpoczęło powitanie zaproszonych gości, rodzin żołnierzy i mieszkańców oraz podniesienie na maszt flagi państwowej.

W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz odczytał list skierowany do żołnierzy przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek z podziękowaniem za zaangażowanie, wytrwałość i podjęte zobowiązanie, by wypełnić każde zadanie na rzecz bezpieczeństwa Polski i polskiego narodu.

 

 

Listy do żołnierzy składających przysięgę skierowali także: Premier Mateusz Morawiecki, Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki.

Wśród gości, którzy wzięli udział w tak ważnym dla żołnierzy WOT wydarzeniu byli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, Senator RP Rafał Ślusarz, Senator RP Krzysztof Mróz, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni Eugeniusz Kubica, Dyrektor Oddziału PGE GiEK Elektrownia Turów Oktawian Leśniewski.

Po zaprzysiężeniu, rozkazem dowódcy Brygady pułkownika Artura Barańskiego, sześciu żołnierzy zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi za bardzo dobre wyniki osiągnięte podczas szkolenia podstawowego. Następnie odczytany został rozkaz dowódcy o przyznaniu odznaki pamiątkowej 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej za wzorową postawę i szczególne zasługi dla Brygady. Wyróżnienie przyznano Dyrektorowi Oddziału PGE GiEK Elektrownia Turów Oktawianowi Leśniewskiemu oraz panu Andrzejowi Użarowskiemu, pracownikowi elektrowni.

Uroczystość złożenia przysięgi zakończyła się defiladą pododdziałów 16DBOT wraz z orkiestrą reprezentacyjną WOT. Poza oficjalną ceremonią mieszkańcy Bogatyni mieli też okazję do przyjrzenia się z bliska używanemu przez WOT sprzętowi wojskowemu oraz spróbowania grochówki serwowanej przez Terytorialsów.
Dowództwo Brygady oraz zaproszeni goście złożyli również kwiaty w Parku im. Jana Pawła II pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy walczących o niepodległość Polski.

Źródło: Bogatyni.pl

Loading

Reklama
Reklama