BOGATYNIA – Porozumienie ZIT ZOF podpisane

W środę (12 lipca) przedstawiciele dwudziestu samorządów z powiatu bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lubańskiego, podpisali w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza międzygminne porozumienie w sprawie zasad współpracy stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

You are currently viewing BOGATYNIA – Porozumienie ZIT ZOF podpisane

Porozumienie podpisała również Gmina Bogatynia, którą reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz oraz Skarbnik Gminy Monika Niklas.

Był to kolejny etap tworzenia ZIT ZOF po podpisaniu w 2020 roku przez gminy i powiaty porozumienia, którego celem było określenie zasad współpracy stron w zakresie opracowania i zatwierdzenia dokumentu programowego dla ZIT ZOF.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument pozwalający na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz rozwiązywanie wspólnych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych.

 

 

Do najważniejszych celów ZIT należy:
– promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
– zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
– zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego realizują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie poszczególnych województw w ramach regionalnych programów operacyjnych, w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Loading

Reklama
Reklama