Zostań zgorzeleckim policjantem

Przyjdź i złóż kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji.

You are currently viewing Zostań zgorzeleckim policjantem

Szukasz stabilnej i ciekawej pracy, która da Ci wiele satysfakcji i szansę zawodowego rozwoju? Zostań zgorzeleckim policjantem. Nie czekaj i już dziś złóż stosowne dokumenty i przystąp do rekrutacji. Masz jakieś pytania czy wątpliwości przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu lub zadzwoń pod numer 47 87 322 14 lub 47 87 323 06.

Przypominamy, że nabór do służby w Policji trwa cały rok. Chcesz spróbować swoich sił skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu pod numerem telefonu: 47 87 322 14 lub 47 87 323 06, a powiemy Ci jak przystąpić do rekrutacji.

Ten zawód nie tylko da Ci wiele satysfakcji, ale pozwoli na zawodowy rozwój i zapewni stabilizację finansową.

 

 

Struktura organizacyjna zgorzeleckiej komendy w której wyróżnić można między innymi wydział kryminalny, wydział dochodzeniowo-śledczy, wydział prewencji, czy wydział ruchu drogowego zapewni ci pracę dostosowaną do twoim predyspozycji oraz zainteresowań.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego, funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto: nadmurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego (za brak lokalu mieszkalnego, za dojazd do miejsca pełnienia służby, na remont lokalu, do wypoczynku).

Poglądowa siatka płac policjantów województwa dolnośląskiego

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

– podanie o przyjęcie do służby (skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu),

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (możliwość wypełnienia w zgorzeleckiej komendzie)

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

– kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia

– kandydaci do służby w Policji powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i oryginały do wglądu

2. Test wiedzy:

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Test ma charakter rankingowy i składa się z 40 pytań. Do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

3. Test sprawności fizycznej:

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min 41 s. Normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Film instruktażowy – link do strony https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

4. Test psychologiczny:

Przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.

Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji.

 • W trakcie testu sprawdzane są:
 • predyspozycje intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

Pozytywny wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, przez zespół w składzie dwóch do czterech osób.

Rozmowa kwalifikacyjne obejmuje następujące obszary:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 • motywacja do podjęcia służby w Policji;-
 • społeczna postawa wobec ludzi;
 • umiejętność autoprezentacji.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania według opracowanych kryteriów. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

6. Komisja lekarska:

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i  psychicznej kandydata do służby w Policji. Badania lekarskie przeprowadzane są przez Dolnośląską Rejonową Komisję Lekarską MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 37/39.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów następuje przyjęcie kandydata do służby w wybranej jednostce Policji.

Następnie młody rekrut kierowany jest na 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych:

 • Szkoła Policji w Katowicach
 • Szkoła Policji w Pile
 • Szkoła Policji w Słupsku
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Po zakończeniu szkolenia młody policjant wraca do jednostki gdzie pełni służbę i oczekuje na adaptację zawodową – czasowe oddelegowanie do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji (53 dni) w celu podniesienia umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia.

kom. Agnieszka Goguł

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

Loading

Ten post ma 3 komentarzy

 1. rzołnież walerek psk

  nigdy!!!! nie ma takiej opcji,każdy nimi gardzi bo to niewolnicy Pisu

 2. Ry

  No na bank ktoś pójdzie na pół roku szkolenia do Piły itp. Powodzenia

 3. Obserwatorpsk

  I tak nie robią porządku nawet peklowni w Psk nie potrafią zamknąć każdy wie widzi a nic się z tym nie robi boją się czy o co chodzi w końcu od tego są żeby rozwalać takie nielegalne miejsca.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama