Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej

Burmistrz Miasta Zgorzelec dziękuje za udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego przystąpienia do prac projektowych nad wykonaniem ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu. Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 23 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r. za pośrednictwem platformy internetowej. Ich celem było zebranie opinii mieszkańców na temat przedprojektowego studium koncepcji budowy ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej.

You are currently viewing Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej

Informacje dotyczące proponowanego przebiegu ścieżki rowerowej oraz opiniowany dokument były przez dwa tygodnie dostępne na platformie internetowej zgorzeleckich konsultacji społecznych. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta, lokalnych dzienników internetowych oraz miejskiego systemu powiadamiania sms. Opublikowano je również w Miejskim Biuletynie Informacyjnym.

 

 

W konsultacjach społecznych dotyczących proponowanego przebiegu nowej ścieżki rowerowej wzięły udział 73 osoby, a dokładnie 38. mężczyzn i 35 kobiet w wieku 18-65+, głównie (69 osób) mieszkańców Zgorzelca, przeważnie (59 osób) pracujących. Wypowiedzieli się też emeryci (12 osób) i niepracujący (2 osoby). Najliczniej reprezentowaną grupę wiekową stanowili mieszkańcy między 45. a 65. rokiem życia (33 osoby). Nieznacznie mniej, bo 31 osób, liczyła grupa ankietowanych w wieku 26-45 lat. Pozostałymi uczestnikami badania było 5 osób reprezentujących kategorię wiekową 18-25 lat oraz 4 osoby w wieku powyżej 65 lat. Młodzież do 18. roku życia w ogóle nie wzięła udziału w konsultacjach.

27 uczestników konsultacji podzieliło się swoimi uwagami i sugestiami na temat przedstawionej propozycji. I tak, o ile co do potrzeby wybudowania przy ul. Armii Krajowej ścieżki rowerowej wśród ankietowanych panuje co do zasady zgoda, o tyle już umieszczenie jej na chodniku dla pieszych nie jest tak jednoznacznie dobrze oceniane. Wśród zgłaszających uwagi i sugestie jest też wiele ciekawych propozycji zastosowania innych niż proponowane rozwiązań i lokalizacji. Wszystkie uwagi, wnioski i sugestie mieszkańców zostaną przekazane do rozpatrzenia oraz uwzględnienia projektantom, którym miasto powierzy prace nad projektem.  

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym Raportem z konsultacji społecznych dotyczących planowanego przystąpienia do prac projektowych nad wykonaniem ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu.

Raport

Źródło: WPRI UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama