WĘGLINIEC – Inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej Węglińca

W dniu 7 maja w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu miała miejsce inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej Węglińca oraz uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, Mariusza Wieczorka.

You are currently viewing WĘGLINIEC – Inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej Węglińca

Obrady zostały otwarte przez Radną Seniora, Panią Wandę Batog. Ślubowanie złożyło 15 radnych, oraz Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Mariusz Wieczorek.

W trakcie obrad wybrani zostali przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węglińca:

– Przewodniczący: Marek Wawrzynek,
– Wiceprzewodniczący: Grzegorz Tyrakowski.

Dodatkowo, powołane zostały komisje stałe Rady Miejskiej, mianowicie Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a następnie wybrani zostali ich przewodniczący oraz zastępcy.

 

 

Podczas ceremonii sesyjnej Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek, przedstawił działania oraz inwestycje podjęte w poprzedniej kadencji.

Między innymi:

-Przedszkole im. Świętego Mikołaja oraz pierwszy w Gminie Węgliniec Żłobek im. Kubusia Puchatka

– Przebudowa z rozbudową Sali Gimnastycznej w Ruszowie.

– Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie.

– Remont dachu SP Węgliniec

– Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

– Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec

– Zdalna Szkoła/ Zdalna Szkoła+

– Zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej SP w Ruszowie

– Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ruszowie

– Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Węgliniec

– Budowa parkingu przed dworcem PKP w Węglińcu

– Zakup i montaż masztu flagowego w Węglińcu

– Budowa oświetlenia drogowego na terenie całej Gminy

– Liczne inwestycje drogowe w tym przebudowa Sikorskiego w Węglińcu.

– Utworzenie Kina za Rogiem na Dworcu w Węglińcu i wypożyczalni rowerów

– Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie

– Nakłady inwestycyjne na obiektach sportowych

– Rozwój gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska

– Likwidacja gminnych „kopciuchów”

– „Czyste Powietrze” i Ciepłe Mieszkanie ”

– Program usuwania azbestu.

– Reaktywacja Posterunku Policji w Węglińcu

– Montaż monitoringu miejskiego w Węglińcu

– Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych

– Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby rehabilitacji.

– Utworzenie Klubów Seniora w Jagodzinie i w Węglińcu.

– Fundusze Sołeckie

– Dworzec kolejowy w Węglińcu

– Remont drogi wojewódzkiej nr 296

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama