Strażacy z OSP Stary Węgliniec podsumowali ubiegły rok

W dniu 25.03.2023r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Węglińcu za rok 2022.

You are currently viewing Strażacy z OSP Stary Węgliniec podsumowali ubiegły rok

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Sekretarz G i M w Węglińcu – Pan Marcin Papla, Starosta Zgorzelecki – Pan Artur Bieliński, Komendant KP PSP w Zgorzelcu – bryg. Artur Czułajewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – dh Waldemar Błauciak, Komendant MG ZOSP RP w Węglińcu -dh Janusz Droś, Sołtys Sołectwa Stary Węgliniec, a zarazem członek honorowy OSP – Pani Barbara Fink, delegacja obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Starego Węglińca, a także członkowie wspierający OSP oraz druhny i druhowie OSP.

Wszystkich przybyłych powitał Prezes OSP dh Zbigniew Zieliński, który zgodnie z regulaminem otworzył tegoroczne zebranie, rozpoczynając je uroczystym ślubowaniem członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie odczytano sprawozdania za rok 2022 i przedstawiono plany na rok 2023. Walne zebranie zaakceptowało sprawozdania, przyjęło plany i udzieliło absolutorium obecnemu zarządowi, pozwalając tym samym kontynuować rozpoczęty proces zmian i rozwoju jednostki.

 

 

OSP w Starym Węglińcu w 2022 roku uczestniczyła: w 35 akcjach ratowniczych z czego 20 to pożary, a 13 miejscowe zagrożenia. Ponadto 2 razy dysponowani byliśmy przez Burmistrza Gminy i Miastaw Węglińcu.

Jednym z punktów porządku obrad było wręczenie odznaczeń resortowych i upominków dla najaktywniejszych członków MDP/OSP.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za wkład i poświęcenie jakim wykazaliśmy się w ubiegłym roku, zwracając szczególną uwagę na pracę z młodzieżą, ogromne zaangażowanie w pracach związanych z utworzeniem gminnego punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy 🇺🇦 oraz umacniającą się pozycję naszej jednostki wśród braci strażackiej w gminie i powiecie.

Miłym akcentem były podziękowania delegacji ukraińskiej 🇺🇦 za okazaną pomoc w tak trudnym dla nich czasie.

Logistyczny aspekt naszego zebrania to praca członków wspierających oraz druhów OSP, którzy w pełni przygotowali poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy.

Słowa podziękowania kierujemy także do zaprzyjaźnionego druha OSP Ruszów – Janusza Wilka za uwiecznienie uroczystości na fotografiach.

Źródło: OSP Stary Węgliniec

Loading

Reklama
Reklama