Skuteczne kontrole zgorzeleckich funkcjonariuszy

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium Polski wbrew przepisom i zamierzali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Wraz z nimi zatrzymano 2 Ukraińców, którzy próbowali na tym zarobić.

You are currently viewing Skuteczne kontrole zgorzeleckich funkcjonariuszy

Przeprowadzona wobec Syryjczyków kontrola legalności pobytu wykazała, że przebywają na terenie naszego kraju bez ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów. Wobec zatrzymanych obywateli Syrii wszczęto postępowania o zobowiązaniu do powrotu. Dodatkowo na wszystkich cudzoziemcach ciążyć teraz będzie obowiązek zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Zgorzelcu w ustalonych terminach.

Kierowcę pojazdu, 23-latka zatrzymano za pomocnictwo w przekroczeniu wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec przez grupę 5 Syryjczyków. Ponadto Ukrainiec nie stosując się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, może spodziewać się dodatkowej kary. Niezależnie od tego, Komendant Placówki SG w Zgorzelcu wszczął wobec obywatela Ukrainy postępowanie o zobowiązaniu do powrotu. Cudzoziemiec usłyszał zarzuty, przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze w terminie późniejszym.

 

 

Z kolei 38-letniego Ukraińca także zatrzymano za pomocnictwo w przekroczeniu wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy przez grupę 3 Syryjczyków. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Dodatkowo zasądził przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 400 złotych. Natomiast Komendant Placówki SG w Zgorzelcu wszczął wobec cudzoziemca postępowanie o zobowiązaniu do powrotu.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: ppor. SG Paweł Biskupik p. o. rzecznika prasowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Loading

Reklama
Reklama