Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – konsultacje społeczne

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie opracowało Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

You are currently viewing Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – konsultacje społeczne

W związku z powyższym stowarzyszenie udostępnia Państwu do konsultacji opracowany dokument. Przedstawiciele proszą o zgłaszanie propozycji zmian do strategii na załączonym formularzu.

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze, tj.: z Gminy Lubań, Gminy Zgorzelec, Gminy Wleń, Gminy Lwówek Śląski, Gminy Mirsk, Gminy Leśna, Gminy Olszyna, Gminy Stara Kamienica, Gminy Platerówka, Gminy Sulików, Gminy Nowogrodziec, Gminy Lubomierz, Gminy Gryfów Śląski, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Siekierczyn, Gminy Jeżów Sudecki , Miasta Świeradów-Zdrój oraz Miasta Zawidów.

Propozycje i uwagi można wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski.

Stowarzyszenie zachęca wszystkich do włączenia się w prace nad nową strategią i zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji.

Załączniki

Źródło: UG Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama