Jak pracodawcy oceniają pracowników z Ukrainy?

Pozytywne lub neutralne nastawienie do pracowników z Ukrainy ma 78 proc. pracodawców. 41 proc. ogółu społeczeństwa uważa, że przez ukraińskich imigrantów wzrost wynagrodzeń jest niższy – wynika z danych przedstawionych w raporcie „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

You are currently viewing Jak pracodawcy oceniają pracowników z Ukrainy?

78 proc. firm ma pozytywne lub neutralne nastawienie do pracowników z Ukrainy, a docenia głównie ich umiejętność szybkiej adaptacji (42 proc. respondentów), pracowitość (34 proc.) i szybką naukę języka polskiego (30 proc.). Co czwarty przedsiębiorca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za doświadczenie, a co piąty za skromność, tworzenie pozytywnej atmosfery i lojalność – wynika z opublikowanego w środę „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Nieco mniej, bo 14 proc. docenia wiedzę Ukraińców. 17 proc. pracodawców wskazało natomiast, że nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy – to o 12 pkt proc. więcej niż rok temu.

Z raportu wynika, że gorzej Ukraińców postrzega ogół społeczeństwa. Co czwarty badany określa swój stosunek jako pozytywny lub raczej pozytywny, czyli o 10 pkt proc. mniej niż rok temu. Negatywne nastawienie wzrosło o 4 pkt proc. – do 18 proc. Ponadto, 41 proc. osób uważa, że przez Ukraińców wzrost wynagrodzeń jest wolniejszy, a 32 proc. uznało, że imigracja ze Wschodu nie stanowi zagrożenia dla podwyżek. Konkurencję na rynku pracy w kadrze ze Wschodu widzi co piąty ankietowany.

 

 

Zdaniem Krzysztofa Inglota z Personnel Service upatrywanie w napływie pracowników z Ukrainy czynnika ograniczającego wzrost wynagrodzeń ma uzasadnienie. – Pamiętajmy jednak, że większej presji na wynagrodzenia nasi pracodawcy mogliby nie znieść. Pensja minimalna i tak od jakiegoś czasu gwałtownie rośnie, a wzrosty wynagrodzeń są dwucyfrowe – skomentował.

Obawę o utratę pracy na rzecz Ukraińców wyraziło 21 proc. Polaków, przy czym największy odsetek – 32 proc. widoczny jest w najmłodszej grupie wiekowej, od 18 do 24 lat. W grupie osób powyżej 55. roku życia wyniósł on 9 proc.

Pogorszenie stosunku do Ukraińców w społeczeństwie stanowi wyzwanie dla działów HR w organizacjach, które zatrudniają lub planują zatrudnić obcokrajowców. A jak wynika z naszego badania, dotyczy to aż 43 proc. firm w Polsce. Konieczna jest koncentracja na edukacji i integracji pracowników – wskazał Inglot.

Branża IT ceni ukraińskich pracowników

Z raportu wynika, że 42 proc. pracodawców w Polsce wyraża pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy, a 36 proc. deklaruje neutralne nastawienie. Do negatywnego sentymentu przyznaje się 13 proc. przedsiębiorców, o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem ubiegłorocznym. Najlepszą opinię o kadrze z Ukrainy mają średnie firmy – 47 proc. z nich zadeklarowało zdecydowanie pozytywne lub pozytywne nastawienie. W przypadku dużych firm odsetek ten wyniósł 44 proc., a wśród małych – 34 proc.

Z analizy wyników pod kątem poszczególnych branż wynika, że najbardziej pozytywny stosunek do Ukraińców mają firmy z sektora IT – 56 proc. ankietowanych wyraziło zdecydowanie pozytywne lub pozytywne zdanie. W produkcji ten wskaźnik był o 6 pkt proc. niższy.

Źródło: money.pl

Loading

Reklama
Reklama