Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja w całym kraju obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto to, ustanowione zostało przez Sejm RP w 2000 roku, na pamiątkę pierwszych w Polsce wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

You are currently viewing Dzień Samorządu Terytorialnego

Były to pierwsze wybory po przywróceniu w Polsce samorządu terytorialnego (zniesiony on został w 1950 roku i na czterdzieści lat zastąpiony przez rady narodowe), a zarazem pierwsze wolne wybory w III RP. Wybierano w nich skład blisko 2400 rad gmin, a do obsadzenia było 52 037 mandatów, o które ubiegało się 147 389 kandydatów. W gminach do 40 tysięcy mieszkańców radnych wybierano w okręgach jednomandatowych, w pozostałych na zasadzie proporcjonalności.

Zasada samorządności w funkcjonowaniu społeczności lokalnych należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorząd terytorialny jest umocowany w Konstytucji RP, czemu poświęcono przede wszystkim rozdział VII polskiej ustawy zasadniczej. W działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą lokalny samorząd oraz propagują ideę samorządności, życzymy zdrowia, wytrwałości oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

Każdego dnia Mieszkańców Zgorzelca wspomaga blisko 120 osób, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Zgorzelec. Dzięki wspólnej pracy pracowników samorządowych, radnych oraz lokalnej społeczności na przestrzeni lat zrealizowanych zostało wiele kluczowych dla naszego miasta projektów.

Przypominamy, że Burmistrzami Zgorzelca od 1990 roku byli kolejno:
Uchwałą nr 5/90 z dnia 12.06.1990 r. naczelnikiem miasta został Bogumił Wojtków. Funkcję tę sprawował do stycznia 1991 r. Jego miejsce zajął Edward Grela, który uchwałą nr 132/91 z dnia 19 kwietnia 1991 r. został odwołany. Później stanowisko włodarza miasta sprawował Stanisław Bukowiec, a w 93` zastąpił go ponownie Bogumił Wojtków. We wrześniu 1994 r. fotel burmistrza objął Tadeusz Lewy. Odwołano go we wrześniu 1995 r. Do maja 1998 r. burmistrzem był Feliks Sawicki. Później zastąpił go Wojciech Leszczyński. W wyborach samorządowych w 1998 r. wygrał Mirosław Fiedorowicz. Funkcję burmistrza sprawował przez dwie kadencje. W 2006 r. wybory wygrał Rafał Gronicz i do dziś pełni najważniejszą funkcję w mieście. Obecna kadencja, na którą został wybrany w 2024 roku, zakończy się w roku 2029 i będzie ostatnią kadencją urzędującego burmistrza.

Źródło: zgorzelec.eu

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama