BOGATYNIA – Współpraca przy przebudowie drogi Bogatynia – Opolno Zdrój

15 maja została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bogatynia a Powiatem Zgorzeleckim o współpracy w 2023 roku przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia – Opolno Zdrój wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w jej ciągu” w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

You are currently viewing BOGATYNIA – Współpraca przy przebudowie drogi Bogatynia – Opolno Zdrój

Zgodnie z zawartą umową Gmina Bogatynia przekaże dotację celową na pomoc finansową w zakresie współfinansowania w 50% kosztów opracowania dokumentacji w wysokości 131 980,00 zł. To realne działanie podejmowane przez Gminę Bogatynia, aby wspierać w realizacji tej inwestycji Powiat Zgorzelecki, przede wszystkim z myślą o bardzo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowie drogi Bogatynia – Opolno Zdrój i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ aktualny stan techniczny drogi jest bardzo zły i pogarsza się z każdym rokiem.

 

 

Dodatkowo wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku pozwoli na rozbudowę istniejącej sieci tras rowerowych w gminie, rozwój gminnej turystyki, ograniczenie niskiej emisji oraz przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów.

Źródło: Bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama