BOGATYNIA – „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia”

Gmina Bogatynia realizuje projekt „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

You are currently viewing BOGATYNIA – „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia”

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

1. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz zajęcia specjalistyczne dla 380 dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli w okresie 01.09.2024-30.06.2026.
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 59 nauczycieli OWP do pracy z dziećmi, poprzez udział w szkoleniach doskonalących w okresie 01.05.2024-30.06.2025 oraz studiach podyplomowych w okresie 01.05.2024-30.06.2026.
3. Adaptacja salek terapeutycznych, oraz doposażenie przedszkoli w terminie 01.04.2024-31.08.2024.
Zadania w projekcie będą realizowane od 01.04.2024 do 30.06.2026 (tj. przez okres 27 miesięcy)

GŁÓWNE REZULTATY:

59 nauczycieli uzyska kompetencje zawodowe oraz 380 dzieci zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych.

GRUPA DOCELOWA:

380 dzieci, w tym 8 dzieci z niepełnosprawnościami i ich 59 nauczycieli mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego. Wsparcie jest skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświacie, nauczycieli, oraz placówek: Przedszkole Publiczne nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie, Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni, Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni, Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni, Oddziały Przedszkolne przy SP w Opolnie Zdroju, w powiecie zgorzeleckim.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost jakości oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. dla 380 dzieci, w tym 8 dzieci z niepełnosprawnościami, przez organizację zajęć dodatkowych, mających na celu wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci, nabycie przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także niwelujących deficyty rozwojowe dzieci oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 59 nauczycieli oraz adaptację salek terapeutycznych i doposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne w Gminie Bogatynia, w terminie do 30.06.2026 r.
———————————————————————————

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 798 193,46 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 210 193,46 PLN

———————————————————————————

Linki do jednostek realizujących projekt:

Źródło:Bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama