Zmiany do MPZP – w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Henrykowskiej i ul. Bolesławieckiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu.

You are currently viewing Zmiany do MPZP – w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 432/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Henrykowskiej i ul. Bolesławieckiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu.
Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określają załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu.

 

 

 

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@zgorzelec.eu, w terminie do dnia 02 czerwca 2023r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Pełna treść

Źródło: zgorzelec.eu

Loading

Reklama
Reklama