WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 – PAKIET INFORMACJI

7 kwietnia br. będziemy mieli okazję wpłynąć na kształt samorządów lokalnych, wybierając swoich przedstawicieli.

You are currently viewing WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 – PAKIET INFORMACJI

Udział w wyborach samorządowych to okazja, by wybrać tych, którzy w danej kadencji będą decydować o kluczowych aspektach naszego codziennego życia – od remontów dróg po lokalne programy edukacyjne i inicjatywy kulturalne. 7 kwietnia br. będziemy mieli okazję wpłynąć na kształt samorządów lokalnych, wybierając swoich przedstawicieli. Oto najważniejsze informacje o zbliżających się wyborach samorządowych.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe w 2024? Terminy i proces głosowania

Najbliższe wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:00 – 21:00. Natomiast na 21 kwietnia zaplanowana jest druga tura głosowania, w przypadku jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze (ponad 50%). Jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, to wybierani będą tylko dwaj kandydaci z najwyższymi wynikami z pierwszej tury.

W dniu wyborów, każdy uprawniony do głosowania otrzyma zestaw kart, na których będzie mógł oddać swój głos na wybranego kandydata. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z instrukcjami przedstawionymi na kartach, by głos został uznany za ważny.

 

 

Liczenie głosów rozpocznie się zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Wyników będziemy mogli spodziewać się w przeciągu nawet kilku lub kilkunastu godzin po głosowaniu, jeżeli nie wystąpi konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W zbliżających się wyborach wybierać będziemy przedstawicieli różnych szczebli samorządu, czyli radnych Rady Miasta Zgorzelec, radnych Rady Powiatu Zgorzeleckiego, radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz burmistrza Zgorzelca.

Kampania wyborcza zakończy się o północy 5 kwietnia, do tego czasu można dokładnie zapoznać się z programami wyborczymi i zdecydować o swoim faworycie.

Głosowanie. Kto może głosować?

Swoje dane zawarte w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym osobowe, adres zameldowania, a także numer i siedzibę obwodowej komisji wyborczej, można sprawdzić w aplikacji mObywatel lub korzystając z usługi elektronicznej na stronie obywatel.gov.pl. Aby uzyskać do nich dostęp trzeba zalogować się do usługi, a następnie przejść do sekcji Twoje dane oraz do zakładki: Centralny Rejestr Wyborców. Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców można wnieść również na piśmie. Należy go złożyć w Urzędzie Miasta Zgorzelec pok. 107. Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców jest bezpłatne. Co istotne, wraz ze zmianą stałego
adresu zameldowania dane w Centralnym Rejestrze Wyborców aktualizowane są automatycznie.

W wyborach samorządowych głosujemy według miejsca stałego zamieszkania. Osoby zameldowane na pobyt stały w Zgorzelcu nie muszą nic robić. Osoby mieszkające stale w Zgorzelcu, ale nie mogące zameldować się na pobyt stały muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

W wyborach samorządowych, inaczej niż w parlamentarnych, nie można głosować w dowolnym lokalu na terenie Polski po pobraniu zaświadczenia o prawie głosowania w swojej gminie. 

Głosowanie. Kto nie może wziąć udziału?

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych mają wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli wiek 18 lat do dnia głosowania i są uprawnieni do czynnego brania udziału w wyborach. Konieczne jest także posiadanie stałego zamieszkania na terenie obszaru wyborczego dla danej rady.

Osobami, które nie mogą wziąć udziału w głosowaniu, są ci, którzy prawnie zostali pozbawieni praw publicznych lub wyborczych, są ubezwłasnowolnieni, są niepełnoletni, nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie figurują w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Kandydaci do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Kandydaci do Rady Powiatu Zgorzeleckiego

Kandydaci do Rady Miasta Zgorzelec

Kandydaci na Burmistrza Zgorzelca

Okręgi wyborcze w Zgorzelcu

Obwodowe Komisje Wyborcze w Zgorzelcu

Kalendarz Wyborów Samorządowych 2024 

Kogo wybieramy – Miasto / Rada Gmina

Kogo wybieramy – Powiat

Kogo wybieramy – Województwo

Skąd wiadomo jakie są wyniki Wyborów?

W czerwcu 2024 roku czekają nas kolejne wybory. Tym razem wybierać będziemy do Parlamentu Europejskieg

Loading

Reklama
Reklama