Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

25 sierpnia Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz przyjął od nauczycieli, którzy w dniu wczorajszym pomyślnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, rotę ślubowania oraz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

You are currently viewing Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymały cztery nauczycielki:

  • Aleksandra Wojtukiewicz – nauczycielka z Przedszkola Publicznego nr 8 z Oddziałami integracyjnymi w Zgorzelcu,
  • Natalia Kubala – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu,
  • Ewa Przybyłowska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu,
  • Joanna Potocka – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest między innymi: spełnienie wymagań zawartych w Karcie Nauczyciela; odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela; złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a następnie zdanie egzaminu przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

 

Wszyscy nauczyciele spełnili powyższe warunki.

Burmistrz  skierował pod adresem nowo mianowanych nauczycieli gratulacje, a także życzył dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz radości i powodzenia w życiu osobistym.

Źródło: WES UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama