WĘGLINIEC – KZN SIM „Łużyce”

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglińcu KZN SIM Łużyce to spółka, która będzie realizować program budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

You are currently viewing WĘGLINIEC – KZN SIM „Łużyce”

Program ten jest skierowany dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu a ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Kto może otrzymać mieszkanie w SIM?

O mieszkanie może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych i ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa:

1. Kandydat na najemcę oraz osoby zgłoszone z nim do wspólnego zamieszkiwania nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której ubiega się o najem.

2. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego tej osoby fizycznej w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

 

 

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,4.

O najem mogą starać się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego.

Korzyści dla najemców mieszkań realizowanych przez SIM:
możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu, umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;

– nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;

– dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);

– możliwość zmiany umowy najmu na umowę z dojściem do własności po 15 latach.

– atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki: preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);

– partycypacji (wkładowi) najemców – od 10% do 30% wartości mieszkania.

Link do info: https://wegliniec.pl/…/2-uncategorised/2773-kzn-sim-luzyce

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Loading

Reklama
Reklama