Walne zebranie OSP w Trójcy

W piątek 3 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy za rok 2022 r.

You are currently viewing Walne zebranie OSP w Trójcy

W spotkaniu udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu bryg. mgr inż. Artur Czułajewski, Prezes Zarządu Oddziału Związku OSP w Zgorzelcu – Waldemar Błauciak oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu druh Kazimierz Słabicki.

Uczestnicy zebrania uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłym Janie Kolbuchu wieloletnim Prezesie OSP w Studniskach Dolnych oraz o wieloletnim samorządowcu, wójcie Gminy Zgorzelec Kazimierzu Janiku.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za rok 2022, w którym uwzględniono ilość zdarzeń, do których jednostka była dysponowana. Strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 104 razy, w tym 53 razy do pożarów, 47 razy do miejscowych zagrożeń oraz 4 razy do alarmów fałszywych, 10 razy do wyjazdów gospodarczych, a dwa wyjazdy były poza teren powiatu zgorzeleckiego.

Podjęto także uchwałę o absolutorium oraz uchwałę w sprawie zmian Statutu OSP w Trójcy.

Aktualnie jednostka OSP w Trójcy liczy 60 członków zwyczajnych, a także w skład wchodzi 1 członek honorowy oraz 1 członek wspierający. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 32 członków (22 chłopców, 10 dziewcząt), z kolei Dziecięca Drużyna Pożarnicza składa się z 5 członków.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Loading

Reklama
Reklama