W jakim przypadku można bez straty wypłacić środki z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały uruchomione w 2019 r. Jest to program dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania emerytalnego, w którym to zarówno pracownik, jak i pracodawca odprowadzają składkę. Wcześniejsza wypłata środków z PPK wiąże się z potrąceniami. Są jednak przypadki, w których można wypłacić całość środków.

You are currently viewing W jakim przypadku można bez straty wypłacić środki z PPK?

W ramach programu od pensji brutto pracownika co miesiąc odprowadzane jest minimum 2 proc. na specjalne konto, dodatkowo równowartość minimum 1,5 proc. pensji brutto dokłada ze swojej strony pracodawca. Raz w roku 240 zł do konta dopłaca budżet państwa. Do PPK zapisywany jest automatycznie każdy pracownik w wieku 18-55 lat objęty ubezpieczeniem emerytalnym, ale może on z tego programu zrezygnować.

Dane z ewidencji PPK wskazują, że na dzień 31 stycznia 2023 r. liczba aktywnych rachunków wynosiła 2,91 mln. Z kolei wartość aktywów netto funduszy sięgała 12,96 mld zł — w porównaniu do poprzedniego miesiąca był to wzrost o 960 mln zł.

Potrącenia przy wypłacie

Ze środków zgromadzonych na rachunku PPK można skorzystać w każdym czasie. Osoba, która nie ukończyła 60 lat, może dokonać tzw. zwrotu, czyli wycofać środki ze swego rachunku, kiedy uzna to za stosowne, przy czym zwrot nie może być częściowy. Realizacja tej dyspozycji wiąże się z określonymi pomniejszeniami. Przed przekazaniem uczestnikowi PPK środków w ramach zwrotu, instytucja finansowa potrąca 30 proc. środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę oraz kwotę odpowiadającą środkom z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Ponadto kwota wypłaty pomniejszana jest o 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi.

Jedną z sytuacji, w której przy wypłacie środków z PPK nie trzeba będzie liczyć się z potrąceniami, jest przeznaczenie zgromadzonych środków na wpłatę na wkład własny do kredytu. Polski Fundusz Rozwoju, który poprosiliśmy o komentarz, wskazuje, że tego typu wypłata może być przeznaczona na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W grę tutaj wchodzi także nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność oraz udział w nieruchomości gruntowej.

Loading

Ten post ma jeden komentarz

  1. rzołnież walerek psk

    przeciez Pis wam to zabierze,tylko debil dal sie nabrać na ppk

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama