Turów będzie dalej działać

Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowe dotyczące decyzji środowiskowej umożliwiającej eksploatację w Turowie do 2044 r. Oznacza to, że decyzja obowiązuje i nie jest zagrożona eksploatacja do 2044 r.

You are currently viewing Turów będzie dalej działać

Walka o Turów trwa. Rozstrzygniecie oznacza, że obowiązuje decyzja środowiskowa i koncesyjna do 2044 r. Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości

– skomentowała rozstrzygnięcie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował o zawieszeniu postępowania sądowego z uwagi na brak ostateczności decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 8 sierpnia 2023 r., umarzającej w wyniku wycofania wniosku przez PGE postępowanie w sprawie zmiany decyzji GDOŚ. Odwieszenie postępowania nastąpi dopiero w wyniku zyskania przez decyzję cech ostateczności, gdy nie wpłynie w terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skarga na decyzję z 8 sierpnia 2023 r.

To wszystko oznacza, że decyzja środowiskowa jest w mocy i nic się nie zmienia w sprawie koncesji do 2044 r. Kopalnia i elektrownia będą nadal funkcjonować

– podsumowała Anna Moskwa.

 

 

Warto dodać, że wyrok WSA w sprawie decyzji środowiskowej będzie wyrokiem nieprawomocnym, a zatem nie wiąże on jeszcze ani przedsiębiorcy, ani organu. Podlegał on będzie jeszcze zaskarżeniu do NSA. W związku z tym do czasu wydania przez sądy administracyjne prawomocnych wyroków, zarówno w sprawie decyzji środowiskowej, jak i decyzji 2044, organ koncesyjny nie może orzekać co do ewentualnego wzruszenia decyzji koncesyjnej w postępowaniu wznowieniowym.

Źródło: gov.pl

Loading

Reklama
Reklama