SULIKÓW – Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

9 listopada br. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików podpisał umowę z wykonawcą na realizację zaplanowanych inwestycji. Tym razem przebudowa dróg dotyczyć będzie trzech odcinków dróg w Sulikowie o łącznej długości 467 mb (dwa łączniki ulicy Wojska Polskiego z ulicą Św. Teresy oraz ul. Wiejska) oraz odcinka drogi we Wrociszowie Dolnym o długości 250 mb.

You are currently viewing SULIKÓW – Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy

-„Wiem, jak ważne dla naszych mieszkańców są inwestycje drogowe. Na zebraniach wiejskich w ubiegłym roku część sołectw wyraziła chęć zaangażowania środków z funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg w ich miejscowościach oraz wskazała priorytetowe odcinki do przebudowy.

 

 

Inwestycje te rozpoczynamy od Sulikowa i Wrociszowa Dolnego, a w następnym roku przystąpimy do realizacji kolejnych procedur przetargowych. Pragnę dodać, że wkrótce wykonana zostanie także dokumentacja na przebudowę dróg w Studniskach Górnych, gdzie dzięki pozyskanemu w kwocie 2 mln zł wsparciu położona zostanie nawierzchnia asfaltowa na większości szutrowych dróg wewnętrznych.” – wyjaśnił Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama