SP Osiek Łużycki na podium programu „Złote Szkoły NBP”

We wtorek 30 maja br., w „Kulturze Wysokiej” w Warszawie, odbyła się uroczysta gala podsumowująca III edycję programu „Złote Szkoły NBP”, w której mieli zaszczyt uczestniczyć przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim – koordynator programu Pani Iwona Zych i reprezentant Drużyny Ambasadorów Szkoły Fabian Tarazewicz.

You are currently viewing SP Osiek Łużycki na podium programu „Złote Szkoły NBP”

Było to prestiżowe wydarzenie, które miało na celu uhonorowanie najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, propagujących wiedzę ekonomiczną. „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.

Do trzeciej edycji zgłosiło się 406 szkół z całej Polski. Szkoły ubiegające się o tytuł „Złotej Szkoły” i nagrody przeprowadziły łącznie 6 337 lekcji z ekonomii, debat szkolnych i warsztatów dla uczniów na temat Banku Centralnego. Łącznie w tych aktywnościach wzięło udział aż 173 530 uczestników.

Podczas gali wręczono 24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań. Wyróżnione szkoły otrzymały certyfikaty oraz atrakcyjne nagrody finansowe za: I miejsce (10 000 zł), II miejsce (8000 zł), III miejsce (6000 zł) i po jednym wyróżnieniu (4000 zł) w trzech kategoriach zadań za najlepiej zrealizowaną lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przyznano również Nagrodę Specjalną i Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 15 000 zł. Nagrody zostały ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Po oficjalnej części wręczenia nagród odbył się poczęstunek, podczas którego goście mieli okazję do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Uczestnicy gali mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami NBP oraz innymi wybitnymi postaciami świata finansów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim po raz trzeci znaleźli się na liście laureatów programu „Złote Szkoły NBP”, zajmując tym razem 3 miejsce w kategorii „Warsztat uczniowski”. Kolejny raz swoją pracą i zaangażowaniem wyróżnili się na tle innych szkół z całej Polski.

Gala III edycji „Złote Szkoły NBP” była ważnym wydarzeniem w świecie polskiej edukacji ekonomicznej. Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych szkół stanowiły nie tylko formę uznania, ale również inspirację dla innych do dążenia do doskonałości w obszarze finansów.

Gratulujemy wszystkim bohaterom sukcesu, a w szczególności Dyrektor Szkoły Beacie Aniszkiewicz Pani Izabeli Relich, Panu Arturowi Burdoszowi oraz wszystkim Uczniom i Nauczycielom zaangażowanym w program.

Źródło: UG Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama