Rusza nabór wniosków – do wymiany źródeł ciepła

Myślisz o wymianie starego pieca lub kotła? 1 marca rusza kolejny nabór wniosków dla mieszkańców Zgorzelca planujących wymianę przestarzałych pieców i kotłów grzewczych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w ramach miejskiego programu „Eko Zgorzelec”. Dotacje można łączyć. Złóż wnioski i zrób to taniej.

You are currently viewing Rusza nabór wniosków – do wymiany źródeł ciepła

Miasto przeznaczy na ten cel łącznie 150 tys. zł z gminnego budżetu. Zalety miejskiego wsparcia to maksymalnie uproszczona procedura oraz możliwość łączenia dotacji z dofinansowaniem rządowym z programu „Czyste powietrze”.

Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?

Gmina dofinansuje do 50% wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń grzewczych lub elementów systemu grzewczego dla domów i lokali mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto. Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: demontażu starych palenisk węglowych/kotła gazowego (jeśli wymieniamy go na pompę ciepła) albo zakupu i montażu nowego źródła ciepła, albo zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania budynku/lokalu. Kupione w ramach dotacji urządzenia grzewcze muszą stanowić trwałe wyposażenie budynku/lokalu, a ich instalacja powinna zapewnić trwały efekt ekologiczny. Pieniędzy z dotacji nie można wykorzystać na przygotowanie dokumentacji, czyli np.: projekt wykonawczy, projekt budowlany, uzgodnienia, ani na budowę zewnętrznej instalacji gazowej. Wsparcia nie otrzymają też właściciele budynku/lokalu, który nie pełni funkcji mieszkalnej i jest wykorzystywany wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej. Należy pamiętać, że prace zgłoszone do dofinansowania nie mogą się rozpocząć przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Nabór wniosków o gminne dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 kwietnia 2023 roku. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy właścicieli lub współwłaścicieli zgorzeleckich nieruchomości mieszkalnych, którzy zdecydują się na wymianę przestarzałego i niespełniającego wymagań źródła ciepła na nowoczesne, zgodne z aktualnymi normami. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 378/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 25 stycznia 2022r. Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na stronie eko.zgorzelec.eu, Punkcie Obsługi Interesanta oraz pokoju nr 213 ( II piętro) w urzędzie.

Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy urzędu
pod numerem telefonu 75 77 59 900, wew. 0198.

eko.zgorzelec.eu

Loading

Reklama
Reklama