Raport za rok 2022 – Gminny Program PiRPA

Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu za rok 2022.

You are currently viewing Raport za rok 2022 – Gminny Program PiRPA

Program jest dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Zgorzelec i stanowi katalog przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, w obszarze zagadnień społecznych, które realizowano w 2022 r.

 

 

Analiza stanu zgorzeleckich problemów związanych z alkoholem i narkotykami wskazywała, że w 2022 r. do najważniejszych działań podejmowanych i finansowanych przez gminę miejską należy: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych mieszkańców miasta i ich rodzin, rozwój profesjonalnych form pomocy dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych, udział w miejskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, polepszenie warunków przeprowadzanych terapii poprzez remont pomieszczeń w Poradni Uzależnień oraz kontrola rynku napojami alkoholowymi w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

Pełny raport

Loading

Reklama
Reklama