,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu został wybrany na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023. Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

You are currently viewing ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023

Cele Programu:
• zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
• zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
• obniżenie umieralności na raka płuca, obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
• zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Opis Programu:
Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.
Badana Populacja
1) osoby w wieku 55–74 lata, które:
• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).
2) osoby w wieku 50–74 lata, które:
• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),
i
• u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
• z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
• ekspozycja na radon,
• chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
• osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
• chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub samoistne włóknienie płuc.

 

 

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.
Kryteria wyłączenia:
• pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,
• pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),
• pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,
• pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.
Jeśli spełniają Państwo powyższe warunki zachęcamy do wykonania darmowego badania tomografii komputerowej płuc
w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Rejestrować na bezpłatne badania można się:
– telefonicznie:
od poniedziałku do piątku, w godz. 09.00-15.00.
nr tel. 756 402 904

Źródło: Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu

Loading

Ten post ma jeden komentarz

  1. Matylda

    Pale papierosy od kilkunastu lat ale nie moge byc przebadana , poniewaz jak stwerdzila ankieterka nie wypalam przynajmniej dwoch pczek dziennie, czyli stwierdzila ze tylko popalam a wiec sie nie kwalifikuje . Tak wyglada rzeczywistosc jezeli chodzi o jakiekolwiek badania w naszym wspanialym szpitalu

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama