Powiat informuje

W dniu 01.08.2023r. Powiat Zgorzelecki zawarł umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

You are currently viewing Powiat informuje

Umowa o dofinansowanie dla następujących zadań:

Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu

Przebudowa pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Zakup samochodu osobowego ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom zmagającym się z dysfunkcjami ruchowymi, co jest szansą na leczenie, diagnozowanie, rehabilitację i aktywniejsze życie dla wszystkich znajdujących się pod opieką Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu

 

 

Przebudowa pochylni umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym do usług świadczonych m.in. przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgorzelcu

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 186 629,77 zł

Zadania zostały dofinansowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Loading

Reklama
Reklama