Poszukiwanie spadkobierców

Dom Pomocy Społecznej “Jutrzenka” w Zgorzelcu poszukuje spadkobierców zmarłego Mieszkańca:
Pana Zenona Okońskiego urodzonego dnia 16 czerwca 1953 r., syn Zenona i Reginy.

You are currently viewing Poszukiwanie spadkobierców

Pozostawiony po zmarłym depozyt w wysokości 5958,81 zł wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku.

 

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U. Nr 208, poz.1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Źródło: DPS “Jutrzenka”

Loading

Reklama
Reklama