Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W środę (20.03.2024 r.) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

You are currently viewing Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Podczas spotkania, w którym udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, omówiono sytuację na lokalnym rynku pracy m.in.:

– o programach zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w 2023 r. w zakresie aktywizacji zawodowej – w tym ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz przedstawienie sprawozdania z realizacji działań w 2023 r.

– sygnalna informacja o programach zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w I-II 2024 r. w zakresie aktywizacji zawodowej – w tym ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz przedstawienie sprawozdania z realizacji działań w tym okresie.

– opiniowanie wniosków w sprawie finansowania działań na rzecz kształcenia  ustawicznego  pracowników i pracodawców w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Na koniec grudnia w 2023 r. w Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 1876 osób, z czego najwięcej w Mieście Zgorzelec. Największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 35-44.

Głównym zadaniem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Loading

Reklama
Reklama