Podatek od aut spalinowych może nie taki straszny

Stawki i zasady nowych podatków związanych z rejestracją i posiadaniem samochodów budzą wśród kierowców niemałe emocje.

You are currently viewing Podatek od aut spalinowych może nie taki straszny

Grupa posłów złożyła nawet w tej sprawie interpelację. Parlamentarzyści zapytali Ministerstwo Klimatu i Środowiska m.in. o termin wprowadzenia nowych podatków, a także o to, jakie kryteria zdecydują o wysokości opłat i czy właściciele SUV-ów poniosą większe koszty.

  • Grupa posłów złożyła interpelację dotyczącą nowych podatków związanych z samochodami spalinowymi
  • Nowe opłaty mają być wprowadzone w najbliższych latach w ramach kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO)
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, jakie kryteria będą decydowały o wysokości podatku i czy właściciele SUV-ów zapłacą tzw. ekstra podatek

Nie od dzisiaj wiadomo, że właściciele pojazdów to grupa, która w dużym stopniu finansuje budżet. Szereg opłat i podatków związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu w skali całego kraju przynosi państwu niebagatelne korzyści i dlatego wszelkie informacje o kolejnych opłatach budzą sprzeciw. A wiadomo, że na horyzoncie majaczy już podatek od samochodów spalinowych.

Posłowie pytają o szczegóły dotyczące nowych opłat od aut spalinowych

Wspomniane wyżej opłaty to konsekwencja kamieni milowych, wynegocjowanych przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, a opublikowanych w czerwcu 2022 r. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ówczesny rząd zobowiązał się do wprowadzenia podatków od samochodów spalinowych.

Jak przypomina grupa posłów — Krzysztof Mulawa, Karina Anna Bosak, Krzysztof Tuduj, Witold Tumanowicz — pierwszy kamień (E3G) przewiduje wprowadzenie opłaty rejestracyjnej od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, drugi kamień (E4G) wymaga wprowadzenia podatku od własności pojazdów emitujących spaliny, także zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Akt prawny wprowadzający pierwszą z opłat ma wejść w życie w czwartym kwartale 2024 r., a ten związany z E4G w drugim kwartale 2026 r.

Powołując się na informacje przekazywane przez kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodnie z którymi w resorcie trwają prace legislacyjne związane z nowymi podatkami od aut spalinowych, czwórka parlamentarzystów złożyła do ministra klimatu i środowiska interpelację. Posłowie chcieli dowiedzieć się, kiedy zostaną wprowadzone nowe opłaty i czy będą oparte na normie Euro czy CO2, a także czy właściciele SUV-ów zostaną objęci dodatkowymi obciążeniami finansowymi, np. w postaci wyższych opłat za parkowanie.

Nowy podatek w miejsce już obowiązującej akcyzy

Krzysztof Bolesta, sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska, w odpowiedzi na interpelację przekazał, że termin realizacji kamienia milowego E3G został określony na czwarty kwartał 2024 r. i wyjaśnił, że założeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest zmiana podatku akcyzowego. Ten obowiązuje już dzisiaj i płacony jest przed pierwszą rejestracją samochodu w kraju. Bolesta podkreślił, że „nie jest planowane wprowadzenie żadnej dodatkowej opłaty”.

W przypadku drugiego z wymienionych podatków, czyli opłaty wprowadzanej na podstawie kamienia milowego E4G, termin jego realizacji wyznaczony został na drugi kwartał 2026 r., ale „Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy wystąpiło z wnioskiem o usunięcie tej reformy” — wyjaśnia Bolesta i dodaje: „Obecnie oczekujemy na stanowisko Komisji w zakresie zaproponowanych zmian”.

Opłata uzależniona od poziomu emisji CO2 lub NOx

Nieco więcej światła sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska rzucił na to, jakie kryteria będą decydowały o wysokości opłaty. „Reforma zakłada wprowadzenie opłaty rejestracyjnej, której wysokość będzie uzależniona od poziomu szkodliwych emisji CO2 lub NOx, co ma na celu ograniczenie emisji pochodzących z transportu” — przekazał Bolesta. Podczas prac nad reformą resort współpracuje z Ministerstwem Finansów, i jak zauważył sekretarz stanu, „w trakcie prac kieruje się zasadą, aby proponowana zmiana była neutralna finansowo dla obywateli oraz uwzględniała zasadę sprawiedliwości społecznej”.

Najmniej wątpliwości budzi kwestia tzw. ekstra podatku dla właścicieli SUV-ów, którzy mieliby zostać objęci dodatkowymi obciążeniami finansowymi, np. w postaci wyższych opłat za parkowanie. „Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoich działaniach nie planuje wprowadzenia dodatkowych obciążeń finansowych uzależnionych od posiadania konkretnego segmentu pojazdu. Ponadto należy wskazać, że ustalenia dotyczące opłat za parkowanie, należy do kompetencji samorządów, które podejmują decyzje w tym zakresie autonomicznie, bez konsultacji z administracją rządową” — informuje Bolesta.

Źródło: auto-swiat.pl

Loading

Reklama
Reklama