Ostatnie posiedzenie Radnych Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji

Dzisiaj (25 kwietnia 2024 r.) odbyło się ostatnie posiedzenie Radnych Powiatu Zgorzeleckiego, którzy sprawowali swoje mandaty w latach 2018 – 2024.

You are currently viewing Ostatnie posiedzenie Radnych Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji

Po 5,5 roku od pierwszego posiedzenia Rady Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji, odbyło się ostatnie spotkanie, podczas którego podjęto również ostatnie uchwały w tej kadencji.

Sesję zapoczątkowało wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” Panu Stanisławowi Mikołajczykowi.

Pan Stanisław Mikołajczyk, jest znanym i zasłużonym samorządowcem z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Jego kariera zawodowa i samorządowa wiąże się przede wszystkim z Gminą i Miastem Węgliniec, gdzie przez okres prawie 34 lat przeszedł kolejne, poszczególne stopnie zatrudnienia, a mianowicie:

 • od 09.01.1984 r. pracował w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu jako aplikant, inspektor, kierownik referatu,
 • od 15.02.1989 r. do 03.12.2014 r. był Sekretarzem Gminy i Miasta Węgliniec,
 • w okresie od 14.12.1998 r. do 13.11.2002 r. pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec,
 • od 04.12.2014 r. do 31.12.2018 r. był Burmistrzem Gminy i Miasta Węgliniec,
 • od 01.01.2019 r. do 23.02.2024 r. zatrudniony jako Kierownik Biura Kontroli i Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu,
 • od 24.02.2024 r. przeszedł na emeryturę, nadal pracuje w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu jako Kierownik Biura Kontroli i Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.

 

 

Pan Stanisław Mikołajczyk to również wieloletni Radny Powiatu Zgorzeleckiego czterech kadencji w latach 1998-2014 r. To również Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgorzelcu w okresie 2012-2016. Był także uczestnikiem i współinicjatorem współpracy międzynarodowej gminy Węgliniec z Norwegią i Niemcami, z republiką Czeską, Ukrainą i z Finlandią. W swojej bogatej karierze zawodowej oraz samorządowej za swoją działalność zostawał wielokrotnie odznaczany, m.in.:

 • Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderów Wojennych Virtuti Militari i Krzyża Grunwaldu (S.K.O.W. VM),
 • Odznaką Komitetu Budowy Pomnika Ofiar OUN-UPA 1939-1947,
 • Orderem Polonia Mater Nostra Est za zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego,
 • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
 • Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Medalem Jubileuszowym z okazji XXV lat Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nadanym przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Dolnym Śląsku,
 • Złotym Medalem „Na straży”, nadanym przez Kapitułę Centrum Falerystycznego za wszechstronną działalność, duże zaangażowanie oraz wybitne zasługi na rzecz Zarządu Oddziału  Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Węglińcu,
 • Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa – zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Jest także Członkiem Honorowym Bractwa Orląt Lwowskich, gościem honorowym uroczystości otwarcia we Lwowie Cmentarza Orląt Lwowskich. Pan Stanisław Mikołajczyk wypełniał z sukcesami przez swoje całe życie obowiązki i prace związane z rozwojem regionu i Powiatu Zgorzeleckiego oraz cieszy się powszechnym zaufaniem i szacunkiem mieszkańców.

W obecności radnych, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szymon Mikołajczyk i Wiceprzewodniczący Marian Matyjasik, przekazali odznakę oraz serdeczne gratulacje.

Podczas ostatniego posiedzenia Radnych Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Przewodnicząca Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska wręczyli radnym podziękowania i pamiątkowe upominki.

Wieńczące tę kadencję posiedzenie było okazją do podsumowań oraz podziękowań za pracę na rzecz naszego powiatu.

Rada kadencji 2024 – 2029 spotka się po raz pierwszy na początku maja br.

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama