Nabór wniosków w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie

Z dniem 14 lipca 2023 r. Gmina Miejska Zgorzelec rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Zgorzelec a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

You are currently viewing Nabór wniosków w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie

Z Programu będą mogli skorzystać Beneficjenci będący właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.

W ramach Programu zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (Urząd Miasta Zgorzelec pok. 104), gdzie w każdy piątek w godz. 8:00 – 14:00 będzie można uzyskać informację na temat Programu oraz skorzystać z pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Miejską Zgorzelec.

Termin zbierania wniosków trwać będzie do 30 czerwca 2025r. lub do wyczerpania alokacji.

Jakie dofinansowanie może otrzymać ?

 • Podstawowe do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł;
 • Podwyższone do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł;
 • Najwyższy do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Na co może zostać udzielona dotacja?

 • Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • Kondensacyjny kocioł gazowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Pompę ciepła powietrze/woda;
 • Pompę ciepła powietrze/powietrze;
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
 • Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • Wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania;
 • Wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • Wymianę okien u drzwi zewnętrznych;
 • Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przewidzianym Programem.

 

 

Co jest niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku ?

 • Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania;
 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli;
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka;
 • Numer rachunku bankowego;
 • Numer księgi wieczystej, numer działki;
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu;
 • Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego;
 • Informacje o uzyskanym dochodzie za 2022 r. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowych, dochód zza granicy, itp. itd.);
 • Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość;
 • Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok (do 31.07.2023), za rok 2022 (od 1.08.2023) – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku;
 • Zaświadczenie o braku możliwości przyłączenia lokalu do sieci ciepłowniczej.

Gdzie składać wnioski?

 • Osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
 • Listem na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;
 • W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Ciepłe Mieszkanie” z siedzibą w Urzędzie Miasta Zgorzelec w pokoju 104, czynnym w każdy piątek od 8:00 do 14:00.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz pobrać wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące Programu?

 • Na BIP Urzędu Miasta Zgorzelec; Przejdź na BIP
 • W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Ciepłe Mieszkanie” z siedzibą w Urzędzie Miasta Zgorzelec w pokoju 104, czynnym w każdy piątek od 8:00 do 14:00 oraz pod numerem telefonu 784-737-516;
 • W Punkcie Obsługi Interesanta oraz w pokoju 213 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec.

Źródło: GOiOŚ UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama