Miasto zakupi samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Niepełnosprawni uczniowie ze Zgorzelca będą wygodniej i bezpieczniej dojeżdżać do szkoły. Miasto otrzymało 135 tys. zł dofinansowania do zakupu nowego samochodu. Pieniądze będą pochodziły z realizowanego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

You are currently viewing Miasto zakupi samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Gmina Miejska Zgorzelec otrzymała 135 000 zł dofinansowania do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Pieniądze pochodzą ze środków PFRON i zostały przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, do którego miasto opracowało i złożyło projekt dotyczący likwidacji barier transportowych.

 

 

Wniosek Gminy Miejskiej Zgorzelec, zgłoszony do naboru prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, otrzymał dofinansowanie w maksymalnej możliwej do zdobycia wysokości. W środę, 4 października, burmistrz Rafał Gronicz podpisał z PCPR umowę o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym miasto dokona zakupu 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, którym uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta Zgorzelec będą dowożeni do szkół i przedszkoli. Pojazd będzie wyposażony w specjalistyczną zabudowę, w tym m.in. aluminiowe najazdy z nawierzchnią antypoślizgową, uchwyty podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich i komplet pasów zabezpieczających zarówno wózek jak i podróżującą na nim osobę niepełnosprawną. Pieniądze z PFRON pozwolą na częściowe sfinansowanie zakupu.

Źródło: WES UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama