Ledy zamiast oświetlenia sodowego czy rtęciowego

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Zgorzelec informuje, że na terenie miasta trwają prace związane z wymianą wysięgników i istniejących opraw ze źródłami rtęciowymi i sodowymi na oprawy z modułami LED. W Zgorzelcu wymiana obejmie aż 1 674 punkty świetlne, a do zarządzania i sterowania miejską infrastrukturą oświetleniową wprowadzony zostanie system IOT.

You are currently viewing Ledy zamiast oświetlenia sodowego czy rtęciowego

Wszystko ma służyć poprawie efektywności energetycznej systemów oświetlenia publicznego oraz obniżeniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić krótkotrwałe 2-3 dniowe przerwy w funkcjonowaniu oświetlenia drogowego spowodowane koniecznością zalogowania do systemu oraz synchronizacją urządzeń odpowiadających za sterowanie poszczególnych opraw oświetleniowych. Wykonawca realizuje prace w sposób ograniczający do minimum wystąpienie ewentualnych przerw w funkcjonowaniu oświetlenia.

 

 

Dotąd kilkanaście zgorzeleckich ulic uzyskało już nowe, energooszczędne oświetlenie. Zamontowanych i zalogowanych do systemu zostało blisko 650 lamp. Prace zostaną zakończone w terminie do dnia 21 sierpnia 2023r.

Wymiana odbywa się w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło: zgorzelec.eu

Loading

Reklama
Reklama