Korpus Wsparcia Seniorów – nabór wniosków 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelec informuje, że uruchomił nabór wniosków do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024.

You are currently viewing Korpus Wsparcia Seniorów – nabór wniosków 2024

Program jest bezpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Zgorzelec w wieku 60+ którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

W ramach Programu seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą całodobowo stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do zaistniałej sytuacji, dotyczącej danego Seniora.

 

 

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie, osoba musi spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • mieszkać na terenie Miasta Zgorzelec
  • być osobą niesamodzielną, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).
  • być osobą w wieku 60 lat i powyżej, liczonego w dniach, na dzień złożenia niniejszego formularza.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie uczestnictwa.

Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 22.03.2024r. w sposób ciągły do wyczerpania posiadanych „opasek bezpieczeństwa”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w godzinach urzędowania.

Osobami do kontaktu są pracownicy socjalni

telefon 75 77 56234 lub adres e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ustanowiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego oraz środków własnych Gminy Miejskiej Zgorzelec.

regulamin | załączniki | wzór umowy | oświadczenie

Źródło: MOPS

Loading

Reklama
Reklama