Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 maja 2022 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicieli nieruchomości oraz na gminy zostały nałożone nowe obowiązki. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zgłoszenia przydomowej oczyszczenia ścieków, zbiornika bezodpływowego oraz zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych i regularnego opróżniania zbiorników.

You are currently viewing Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Miejska Zgorzelec zgodnie z ww. ustawą zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadania dowodów płatności (faktur, rachunków, paragonów) na opróżnienie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków raz na 2 lata.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miasta Zgorzelec będą przeprowadzać kontrole. Liczymy, iż narzucone przez Ustawodawcę kontrole będą przebiegać sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości.

 

 

Apelujemy do mieszkańców:

  • Zgłoś przydomową oczyszczalnię ścieków/ zbiornik bezodpływowy;
  • Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości płynnych;
  • Dbaj o stan techniczny i szczelność, eksploatuj zgodnie z instrukcją;
  • Zlecaj opróżnianie i wywóz zgodnie z adekwatną ilością zużytej wody i pojemności zbiornika/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków  oraz instrukcji jej użytkowania;
  • Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków za okres co najmniej z ostatniego roku;
  • Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, która wymagać będzie okazania aktualnej umowy oraz dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub  przydomowej oczyszczalni ścieków, z których będzie wynikać prawidłowa częstotliwość opróżniania.

W przypadku dodatkowych pytań: tel. 75 77 59 900 w. 0198

Źródło: GOiOŚ UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama