Informacja w sprawie osiedla przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu

Lubańskiej w Zgorzelcu
15 listopada 2023
Poprzednia strona

GospodarkaInwestycjeMiastoSpołeczeństwo
126
🔊 lektor
7 listopada 2023 roku spółka Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o. (spółka Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i Gminy Miejskiej Zgorzelec) odstąpiła od umowy z generalnym wykonawcą osiedla mieszkaniowego przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu – firmą PORR S.A.. Powodem jest niewykonanie przez generalnego wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy wiążącej strony.

You are currently viewing Informacja w sprawie osiedla przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu

Umowa zawarta 13 maja 2021 roku pomiędzy Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o. a PORR S.A. zobowiązywała generalnego wykonawcę do wykonania robót budowlanych i kompleksowej realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Generalny wykonawca zobowiązał się w niej do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 18 miesięcy od daty przekazania wykonawcy terenu budowy, które nastąpiło 18 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że według pierwotnych uzgodnień wynikających z umowy zakończenie realizacji powinno nastąpić w grudniu 2022 roku.

W związku z zagrożeniem planowanego terminu realizacji osiedla, spółka Projekt Municypalny Zgorzelec 1, przeprowadziła szereg rozmów i prób wypracowania dalszego trybu działania z generalnym wykonawcą. Efektem tych ustaleń było m.in. wydłużenie terminu realizacji prac budowlanych do 28 kwietnia 2023 roku. Ten termin również nie został dotrzymany przez generalnego wykonawcę.

 

 

Mając na uwadze stopień zaawansowania robót realizowanych przez PORR S.A., 4 września 2023 roku został uruchomiony nabór najemców do mieszkań przy ul. Lubańskiej. Za rekrutację przyszłych mieszkańców osiedla odpowiada Gmina Miejska Zgorzelec.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miasta w terminie do 6 października, zostały już rozpatrzone i ocenione według kryteriów przyjętych w naborze przez samorząd. Wnioski składane po tym terminie będą rozpatrywane na bieżąco. Dalszy przebieg naboru będzie odbywał się zgodnie z trybem ogłoszonym przez Urząd Miasta. Termin przekazania inwestycji do najmu będzie uzależniony od przebiegu dalszych prac, za które będzie odpowiadał wykonawca wyłoniony w nowym postępowaniu zakupowym.

Zaktualizowany harmonogram zostanie przekazany zgorzeleckiemu samorządowi w pierwszym możliwym terminie. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę Projekt Municypalny Zgorzelec 1 mają na celu jak najszybsze zakończenie inwestycji i przekazanie lokali przyszłym najemcom.

Biuro Prasowe /PFR Nieruchomości S.A

Loading

Reklama
Reklama