Dolnośląskie śniadanie biznesowe dla MŚP

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. oraz Burmistrz Pieńska mają zaszczyt zaprosić na Dolnośląskie śniadanie biznesowe dla MŚP, które odbędzie się w piątek 03.03.2023 r. o godz. 11:00 w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, ul. Hutnicza 23.

You are currently viewing Dolnośląskie śniadanie biznesowe dla MŚP

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:

  • możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027,
  • oferta wsparcia dla  mikro-,  małych  i  średnich przedsiębiorstw  w postaci  dotacji,   pożyczek i projektów,
  • oferta nowego inkubatora przedsiębiorczości triQube tworzonego przez DAWG,
  •  kwestie dotyczące propozycji dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

Po prezentacjach przewidziana jest dyskusja, możliwość zadawania pytań oraz poczęstunek.

Plan spotkania

  • 11:00 – 11:10 – powitanie gości, przedstawienie założeń i programu spotkania
  • 11:10 – 11:30 – prezentacja agencji gospodarczej – oferta wsparcia dla przedsiębiorców, inkubator przedsiębiorczości – oraz założeń projektu dobrowolnego ZUS dla MŚP
  • 11:30 – 11:50 – prezentacja możliwości wsparcia MŚP w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 r.
  • 11:50 – 12:10 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi
  • 12:10 – 13:00 – poczęstunek, rozmowy kuluarowe

Źródło: piensk.com.pl

Loading

Reklama
Reklama