Deklaracje śmieciowe do 17 marca!

Co roku właściciele nieruchomości, na których terenie powstają śmieci (odpady komunalne) są zobowiązani do składania deklaracji o sposobie zbierania odpadów i wysokości opłat za gospodarowanie nimi.

You are currently viewing Deklaracje śmieciowe do 17 marca!

W nawiązaniu do piątkowej (24 lutego) informacji o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 wydział podatków  i opłat Urzędu Miasta Zgorzelec:

 1. informuje, że termin złożenia deklaracji na 2023 rok zostaje przedłużony do 17 marca
 2. wyjaśnia: obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kolejny rok spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, na których zamieszkują mieszkańcy, przy czym wypełnioną deklarację składają w urzędzie:
  – właściciel nieruchomości jednorodzinnych,
  – współwłaściciele,
  – użytkownicy wieczyści,
  – podmioty władające nieruchomością,
  – posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  – jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością – zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych,
  – pełnomocnik właściciela nieruchomości.
 3. przypomina: opłata za gospodarowanie odpadami* obliczana jest jako:
 4. iloczyn 10,75 zł oraz ilości m³ wody zużytej na danej nieruchomości, jeśli właściciel selektywnie zbiera odpady komunalne ;
 5. iloczyn 32,25 zł oraz ilości m³ wody zużytej na danej nieruchomości, jeśli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów;
 6. iloczyn 1,60 zł oraz wielkości powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w m², jeśli nieruchomość nie posiada licznika, ale jej właściciel wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów
 7. iloczyn 4,80 zł oraz wielkości powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w m², jeśli nieruchomość nie posiada licznika, a jej właściciel nie wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

Przypominamy również, że właściciele nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne (o których mowa ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny) są w mieście Zgorzelec częściowo zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami.*

*Podstawa prawna i szczegóły: Uchwała nr 454/2022 Rady Miasta Zgorzelec z 25 października 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Formularz deklaracji

Deklaracje należy składać w Wydziale Podatków i Opłat w pok. 1 (parter) lub przez platformę e-PUAP.

Informacje pod nr telefonu: 75 77 59 900 wew. 0133, 0134, 0135.

Źródło: WPO UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama