„Czyste Powietrze” – raport z uzyskanego dofinansowania

Celem programu „Czyste Powietrze” jest walka z największymi trucicielami powietrza jakimi są przestarzałe kotły na paliwa stałe wykorzystywane do ogrzewania, w związku z tym poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej.

You are currently viewing „Czyste Powietrze” – raport z uzyskanego dofinansowania

Uchwała antysmogowa obowiązuje w całym województwie dolnośląskim.

Z uwagi na występowanie zróżnicowanych w województwie uwarunkowań, zostały przyjęte trzy uchwały antysmogowe w województwie, różniące się poszczególnymi zapisami:

• uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław
• uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk
• uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW w województwie, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników kotłów oraz pieców i kominków na paliwo stałe.

W województwie dolnośląskim obowiązuje:

• Od 1 lipca 2024r. zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.
• Od 1 lipca 2028 r. zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł.

 

 

Każdy z nas może wpłynąć na jakość powietrza poprzez wymianę starego kotła na paliwa stałe. W związku z ustawą antysmogową obowiązek ten może wesprzeć finansowo m.in. Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, który dofinansowuje wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację w budynkach jednorodzinnych i dwulokalowych. Program działa od 2018 roku i na dzień 31.12.2023r. liczba umów o dofinansowanie, ilość przedsięwzięć zakończonych i kwoty wypłacone Beneficjentom w poszczególnych gminach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu były na poziomie:

Gmina Zawidów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 92
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 78
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 49
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 749 887,80 zł

Gmina Zgorzelec Miasto:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 199
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 152
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 80
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 097 487,57 zł

Gmina Zgorzelec (W):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 199
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 165
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 104
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 358 977,72 zł

Gmina Pieńsk:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 154
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 134
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 79
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 097 146,58 zł

Gmina Sulików:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 195
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 165
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 101
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 451 030,66 zł

Gmina Węgliniec:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 248
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 215
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 110
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 673 710,28 zł

Gmina Leśna:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 165
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 137
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 78
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 395 533,37 zł

Gmina Platerówka:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 39
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 36
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 23
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 291 901,85 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu we współpracy z Gminami prowadzi punkty konsultacyjno-informacyjne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w których można uzyskać darmową pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, uzyskać informację na temat programu.

GMINNE PUNKTY KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

• Gmina Zawidów: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Ośrodku Kultury w Zawidowie
• Gmina Zgorzelec: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Gminy Zgorzelec
• Gmina Leśna: we wtorki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miejskim w Leśnej
• Miasto Zgorzelec: we wtorki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miasta Zgorzelec
• Gmina Sulików: w środy 9.00. – 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
• Gmina Pieńsk: w czwartki 9.00. – 17.00. w Klubie Seniora w Pieńsku
• Gmina Platerówka: w czwartki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Gminy Platerówka
• Gmina Węgliniec: w piątki 10.00. – 18.00. w Bibliotece Publicznej w Węglińcu

KONTAKT TELEFONICZNY: 784737516

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Loading

Reklama
Reklama