Czym jest deklaracja DN-1 i kto musi ją składać?

Jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem działki lub obiektu budowlanego? Pamiętaj o dopełnieniu ważnych formalności! Jedną z nich jest coroczne złożenie w urzędzie gminy deklaracji DN-1. Sprawdź, jak przesłać dokumenty online!

You are currently viewing Czym jest deklaracja DN-1 i kto musi ją składać?

Deklaracja DN-1 – ważny dokument w podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 to dokument składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, które są:

  •       Właścicielami nieruchomości
  •       Użytkownikami wieczystymi gruntów
  •       Posiadaczami samoistnymi
  •       Posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy lub jest bez tytułu prawnego

Deklarację DN-1 w niektórych przypadkach składają także osoby fizyczne. Zasadniczo dla osób fizycznych przeznaczona jest informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1. Jeśli jednak działka lub obiekt budowlany stanowi współwłasność osoby fizycznej i prawnej, osoba fizyczna dopełnia formalności na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Jak złożyć deklarację DN-1 – tradycyjnie czy online?

Podatnicy mają trzy możliwości złożenia deklaracji DN-1. Pierwsza to droga tradycyjna – dostarczenie druku DN-1 osobiście do urzędu gminy. Druga to wysyłka pocztą. Trzecia natomiast to przekazanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli platformy ePUAP.

Ważne! Obecnie coraz więcej urzędów preferuje elektroniczne dokumenty. Dla urzędników są one prostsze w obsłudze i mają mniej błędów formalnych. Zanim więc udasz się do organu podatkowego z wypełnionym papierowym formularzem, sprawdź preferencje danej jednostki. Może okazać się, że w celu złożenia tradycyjnych dokumentów musisz specjalnie zapisać się na spotkanie.

Co istotne, deklaracja DN-1 online może być nie tylko wysłana drogą elektroniczną, ale też wypełniona z pomocą intuicyjnego kreatora online. Kreator ten to Przyjazne Deklaracje – narzędzie, które krok po kroku, za pomocą pytań i odpowiedzi oraz systemu wyboru kafelkowego, prowadzi podatnika przez cały proces.

 

Termin złożenia deklaracji DN-1

Osoby prawne muszą składać druk DN-1 do 31 stycznia każdego roku. W deklaracji tej samodzielnie wyliczają wysokość podatku do zapłaty. Dokument wraz z załącznikiem ZDN-1 lub ZDN-2 składają do urzędu gminy, lecz nie oczekują odpowiedzi ani decyzji dotyczącej wymiaru podatku. Kontakt ze strony organu podatkowego nastąpi wyłącznie w razie błędnego dokonania wyliczeń lub niejasności wymagających wyjaśnienia. Warto pamiętać, że każda gmina ustala własne stawki podatku od nieruchomości. Przy wypełnieniu druku DN-1 należy posługiwać się odpowiednimi stawkami.

Jeśli zakup nieruchomości nastąpił po 31 stycznia, deklarację DN-1 online lub tradycyjnie należy złożyć w ciągu 14 dni od tego zdarzenia.

 

W jakich terminach zapłacić podatek od nieruchomości?

W deklaracji DN-1 wyliczony podatek jest dzielony na 12 proporcjonalnych rat, płatnych do 15. dnia każdego miesiąca. Natomiast za styczeń – do 31 stycznia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy roczny wymiar podatku nie przekracza 100 zł. Wtedy należy całość należności wpłacić jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Loading

Reklama
Reklama