Co przyjmie, a czego nie przyjmie PSZOK?

Odpadami niebezpiecznymi są wszystkie rodzaje odpadów, które ze względu na swoje właściwości, pochodzenie lub skład mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Gospodarowanie nimi wymaga odpowiedniego postępowania, a ich składowanie odpowiedniego miejsca.

You are currently viewing Co przyjmie, a czego nie przyjmie PSZOK?
Adobe Photoshop PDF

Wiele odpadów niebezpiecznych powstaje w naszych domach. Zużyte baterie, resztki niewykorzystanych podczas remontu farb i rozpuszczalników, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, igły, strzykawki, ampułki, paski pomiaru cukru we krwi to tylko kilka przykładów tego, co jest elementem naszej codzienności. Często w ogóle nie myślimy o nich w kategorii „niebezpieczne”, tymczasem ze względu na szkodliwość – odpady niebezpieczne mogą być trujące, palne, wybuchowe, żrące, zakaźne, toksyczne czy rakotwórcze – nie można ich wrzucać do kolorowych pojemników przeznaczonych do segregacji, gdzie trafiają odpady  z naszych domów.

Tym, którzy zastanawiają się co z nimi zrobić przypominamy, że większość z nich powinna trafić do PSZOK-a, czyli punktu, który za darmo przyjmuje odpady z gospodarstw domowych. Także te, które zawierają niebezpieczne materiały, czy substancje.

 

 

Co przyjmuje PSZOK?

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do działającego w Jędrzychowicach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oddamy takie odpady, jak:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • g) odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki oraz opakowania po lekach,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Dokładne informacje o tym w jakich godzinach działa PSZOK i jakie odpady przyjmuje, a jakich nie, można znaleźć na stronie mpgk.zgorzelec.pl w zakładce PSZOK.

Idę do PSZOK-u

Źródło: zgorzelec.eu

Loading

Reklama
Reklama