Zostań zgorzeleckim policjantem

Szukasz stabilnej i ciekawej pracy, która da Ci wiele satysfakcji i szansę zawodowego rozwoju? Nie czekaj i już dziś złóż stosowne dokumenty i przystąp do rekrutacji.

You are currently viewing Zostań zgorzeleckim policjantem

Przypominamy, że nabór do służby w policji trwa cały rok. Chcesz spróbować swoich sił skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu pod numerem telefonu: 47 87 322 14 lub 47 87 323 06, a powiemy Ci jak przystąpić do rekrutacji.

 

 

Ten zawód nie tylko da Ci wiele satysfakcji, ale pozwoli na zawodowy rozwój i zapewni stabilizację finansową.

Struktura organizacyjna zgorzeleckiej komendy w której wyróżnić można między innymi wydział kryminalny, wydział dochodzeniowo-śledczy, wydział prewencji, czy wydział ruchu drogowego zapewni ci pracę dostosowaną do twoim predyspozycji oraz zainteresowań.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego, funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto: nadmurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego (za brak lokalu mieszkalnego, za dojazd do miejsca pełnienia służby, na remont lokalu, do wypoczynku).

 

Poglądowa siatka płac policjantów województwa dolnośląskiego

STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE
Policjant

Grupa 2

Grupa zaszeregowania
płaca brutto
5820 złotych
Wynagrodzenie netto 4930 złotych
Wynagrodzenie
do 26 roku życia netto
 
5300 złotych
 

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

– podanie o przyjęcie do służby (skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu),

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (możliwość wypełnienia w zgorzeleckiej komendzie)

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

– kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia

– kandydaci do służby w Policji powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i oryginały do wglądu

2. Test wiedzy:

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Test ma charakter rankingowy i składa się z 40 pytań. Do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

3. Test sprawności fizycznej:

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min 41 s. Normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Film instruktażowy – link do strony https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

4. Test psychologiczny:

Przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.

Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji.

W trakcie testu sprawdzane są:

 • predyspozycje intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

Pozytywny wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, przez zespół w składzie dwóch do czterech osób.

Rozmowa kwalifikacyjne obejmuje następujące obszary:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 • motywacja do podjęcia służby w Policji;
 • społeczna postawa wobec ludzi;
 • umiejętność autoprezentacji.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania według opracowanych kryteriów. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

6. Komisja lekarska:

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i  psychicznej kandydata do służby w Policji. Badania lekarskie przeprowadzane są przez Dolnośląską Rejonową Komisję Lekarską MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 37/39.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów następuje przyjęcie kandydata do służby w wybranej jednostce Policji.

Następnie młody rekrut kierowany jest na 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych:

 • Szkoła Policji w Katowicach
 • Szkoła Policji w Pile
 • Szkoła Policji w Słupsku
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Akademia Policji w Szczytnie.

Po zakończeniu szkolenia młody policjant wraca do jednostki gdzie pełni służbę i oczekuje na adaptację zawodową – czasowe oddelegowanie do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji (53 dni) w celu podniesienia umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia.

kom. Agnieszka Goguł
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

Loading

Ten post ma jeden komentarz

 1. Grabek Krzysztof

  Wolę do Turowa iść ,kasa lepsza i spokój w robocie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama