ZAWIDÓW – Pomoc żywnościowa z programu unijnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie we współpracy z Caritasem wydaje skierowania umożliwiające otrzymywanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

You are currently viewing ZAWIDÓW – Pomoc żywnościowa z programu unijnego

Program jest skierowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także innych osób zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Warunkiem udziału jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania są wydawane od poniedziałku do piątku w siedzibie MOPS Zawidów, Plac Zwycięstwa 21/22, w godzinach od 9:00 do 11:00.

 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy proszone są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego osiągany dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Wszelkie informacje dotyczące kryteriów kwalifikujących do otrzymywania pomocy żywnościowej z programu można uzyskać, kontaktując się telefonicznie z pracownikami socjalnymi MOPS Zawidów pod numerem telefonu 512-435-125.

Źródło: zawidow.eu

Loading

Reklama
Reklama