ZAWIDÓW – Miasto przekaże pieniądze zawidowskim stowarzyszeniom

Urząd Miejski w Zawidowie ogłosił wyniki konkursów na dofinansowanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, które planują realizować projekty w 2024 roku. Organizacje otrzymają wsparcie finansowe na różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu rozwijanie działań dedykowanych lokalnej społeczności.

You are currently viewing ZAWIDÓW – Miasto przekaże pieniądze zawidowskim stowarzyszeniom

Do 1. lutego br. organizacje pozarządowe, działające na terenie miasta mogły składać oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wyniki otwartego konkursu ofert: 

Kwota: 70.000,00 zł – Klub Sportowy PIAST, ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej.

 

 

Kwota: 6.000,00 zł – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Zgorzelec im. Osadników Wojskowych, ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec (Harcerstwo w Zawidowie): upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych.

Kwota: 10.000,00 zł – Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – aktywizacja seniorów poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych.

Organizacje, które ubiegały się o dotację muszą pamiętać, że działania na które chcą otrzymać dofinansowanie powinny być adresowane do mieszkańców gminy i zostać zrealizowane w tym roku.

Źródło: zawidow.eu

Loading

Reklama
Reklama