WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Wywiad z Kandydatką na Urząd Burmistrza Zgorzelca Panią Edytą Krajniak-Burba.

You are currently viewing WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Jest Pani kandydatką na Urząd Burmistrza Zgorzelca czy mogłaby Pani nam się przedstawić.

– Mam 48 lat, urodziłam się w Zgorzelcu i od urodzenia związana jestem z tym miastem. Wraz z mężem Przemkiem wychowujemy 3 wspaniałe córki Wiktorię, Olivię i Nadię. Najstarsza Wiktoria jest studentką medycyny na Uniwersytecie Poznańskim, Olivia tegoroczną maturzystką, a Nadia uczęszcza do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Z wykształcenia jestem ekonomistą i inżynierem budownictwa. Ukończyłam matematykę ekonomiczną na HTWS Zittau/Goerlitz oraz budownictwo na Politechnice Wrocławskiej. Od kilkunastu lat pracuję w Niemczech w branży budowlanej, gdzie odpowiedzialna jestem za współpracę z polskimi kontrahentami.

Moje doświadczenie, kontakty, znajomość języka niemieckiego oraz problemów mieszkańców strefy przygranicznej mogą przyczynić się do efektywniejszej współpracy transgranicznej.

Jest Pani pierwsza kobietą, która może objąć urząd Burmistrza Zgorzelca, jakie wyzwania stoją przed Panią?

– Jestem zaszczycona możliwością objęcia urzędu Burmistrza Zgorzelca jako pierwsza kobieta. Widzę to jako ogromna szansę, ale także właśnie jako wyzwanie. Obecnie w Zgorzelcu razi mnie brud, stagnacja i brak racjonalnej gospodarki. Wyzwania, które będą przede mną stały obejmują skuteczne zarządzanie miastem, racjonalne gospodarowanie i reprezentowanie interesów wszystkich mieszkańców, a nie tylko wybranych, uprzywilejowanych grup.

Radykalnej zmiany należy oczekiwać w podstawowych kategoriach życie, zdrowie, edukacja, sport czy kultura.

Jako kobieta chcę być Burmistrzem dialogu i współpracy, bo Zgorzelec zasługuje na szybki rozwój wynikający z niezwykłej lokalizacji.

Moim celem wyborczym oczywiście jest zwycięstwo w tych wyborach, ono pozwoli mi zrealizować moje cele polityczne.

 

 

Skoro mowa jest o Pani celach politycznych to bardzo proszę w kilku słowach opisać nam swój zespół oraz przedstawić wasze główne cele? Proszę po krótce opisać nam Wasz program.

– Nasz zespół to grupa pasjonatów, ludzi gotowych do działania dla dobra naszego miasta. Zaangażowani, nie bojący podjąć się nowego wyzwania jakim jest bycie Radnym Miasta. To grupa ludzi z głowami pełnych pomysłów, ale również z doświadczeniem, które umożliwi im otwieranie drzwi do realizacji tych pomysłów.

Nasz program to 15 priorytetowych zadań, 15 celów, ale jedna misja- zmienić nasze miasto na lepsze. Naszym głównym celem jest dialog z naszymi mieszkańcami, który to cel umieściliśmy zresztą na pierwszym miejscu naszego programu wyborczego. Dialog w postaci konsultacji z mieszkańcami. Rozwój Infrastruktury i komunikacji to nasz cel numer dwa. Jak go osiągnąć?

Chcemy rozwinąć i usprawnić komunikacje miejską i okołomiejską z przystankami przystosowanymi do osób z niepełnosprawnościami, doświetlić przejścia dla pieszych, umożliwić mieszkańcom 15-minutowe darmowe parkowanie w strefach płatnych, rozbudować parking przy szpitalu, przy dworcu PKP Ujazd, parkingi na osiedlach i wykonać remonty zapomnianych dróg osiedlowych. Co do progów zwalniających w naszym mieście, które w ostatnim czasie powstawały „jak grzyby po deszczu” to przeprowadzimy weryfikację celowości ich wykonania i jeśli tylko będzie takie wskazanie, zostaną one niezwłocznie usunięte.

Planujemy kontynuować przebudowę naszej krytej pływalni i doprowadzić ją do końca, tak żeby nasi mieszkańcy nie musieli jeździć do okolicznych miast w poszukiwaniu tego typu rozrywki. Napływa do nas coraz więcej młodych ludzi, a wraz z nimi dzieci, które chcą chodzić do żłobków czy przedszkoli tak żeby ich rodzice mogli realizować się zawodowo. Chcemy wyjść im naprzeciw i zbudować nowy żłobek, a jeśli to będzie możliwe to również przedszkole. Bardzo mocno myślimy o naszej młodzieży, a w naszej grupie mamy wielu przyszłych radnych, którym ten temat jest bardzo bliski.

Co w naszym programie znajdziemy dla nich? Budowa skateparku, parku linowego czy nasz sztandarowy projekt powstanie klubokawiarni. Bardzo bliskie są nam również interesy i sprawy osób niepełnosprawnych. W swoim gronie mam również osobę, która z racji swojego ogromnego doświadczenia na tej płaszczyźnie, wspiera nas wiedzą i pomysłami co możemy zrobić w tym temacie. Co to będzie? Na przykład dostosowanie placów zabaw dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, będziemy w inicjatywie dla działań wspierających zatrudnienie osób starszych z niepełnosprawnościami i w końcu chcemy pomagać firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Dostosowanie architektonicznie miasta dla osób niepełnosprawnych też stanie się naszym celem.

Bezpieczeństwo w naszym mieście to bardzo wrażliwy temat wśród mieszkańców naszego miasta. Czy ma Pani konkretne propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Zgorzelcu?

– Zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w naszym mieście to nasz 11 punkt programu. Co obiecuję: doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w mieście. Jak chcę osiągnąć ten cel? W pierwszej kolejności chcemy zacząć prace nad projektem „Patrol Miejski”, który byłby nowoczesną, dostosowaną do nowych technologii wersja klasycznej umundurowanej formacji tworzonej przez Radę Miasta. Bardzo chcę zdjąć z naszego projektu zły cień jaki pozostał w pamięci naszych mieszkańców po Straży Miejskiej, która została rozwiązana decyzją Rady Miasta w 2017 roku. Nasz projekt zakłada, że nowoczesna ochrona miasta powinna być skuteczna, ale patrząca szerzej, słuchająca mieszkańców i im przyjazna. Takie są nasze fundamentalne założenia co do tej propozycji programowej.

Sporo w Państwa programie i hasłach wyborczych jest o dialogu. Jaką rolę w takim razie widzi Pani dla lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta? Czy planuje Pani angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne?

– Tak, to prawda, stawiamy na otwarty dialog z naszymi mieszkańcami, bo chcemy tworzyć politykę miejską wsłuchując się w głosy i oczekiwania naszych mieszkańców. Fundamenty naszego dialogu na które stawiamy to tolerancja, strategia rozwiązywania problemów uwzględniająca osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Jak chcą Państwo w takim razie to osiągnąć?

– Skupimy się na konsultacjach z radami osiedli, zarządcami lokali czy wspólnot mieszkaniowych, chcemy kontynuować politykę realizacji pomysłów mieszkańców zgłaszanych do budżetów obywatelskich a wreszcie chcemy wprowadzić aplikację mobilną dla naszych mieszkańców, która umożliwi im zgłaszanie problemów występujących na terenie miasta.

Dzieci i młodzież to nasza przyszłość. Pani zdaniem, w jaki sposób urozmaicić im mieszkanie w naszym mieście?

– Mamy w swoim programie świetny punkt, który mówi o rozwoju kultury w naszym mieście. On również dotyczy naszej młodzieży. Mowa jest tam o organizacji festiwali muzycznych, koncertów czy poszerzeniu gamy warsztatów rozwijających ich pasje. Dla młodzieży proponujemy również powstanie klubokawiarni, czyli ich miejsca spotkań z dostępem do rozrywek typu bilard, stoły do tenisa stołowego czy popularne lotki. Dla dzieci i dla młodzieży chcemy wybudować park linowy, skatepark oraz korty tenisowe. Dla najmłodszych milusińskich chcemy modernizować istniejące place zabaw na osiedlach oraz inicjować powstawanie nowych. Zainteresowaniem wśród młodzieży zapewne cieszyć się będzie nasz punkt mówiący o karcie mieszkańca „mój Zgorzelec”. To dzięki niej możliwe byłoby uzyskanie zniżek do barów, restauracji, siłowni, klubów Fitness, które podjęłyby współprace z miastem.

Rozumiem, że program Pani komitetu Zgorzelec Miasto Dialogu to 15 najważniejszych zadań, ale które z nich dla Pani jako kandydatki na Burmistrza Miasta Zgorzelec w przypadku wygrania wyborów są priorytetowe? Które z nich według Pani należy pilnie rozwiązać?

– Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, widząc jak sporo jest do zrobienia w naszym mieście. Jednak przede wszystkim to: zmiany w niewydolnej infrastrukturze naszego miasta, które wpłyną na usprawnienie komunikacji na naszych drogach, zwiększenie ilości parkingów, nowe nasadzenia drzew i większa czystość na ulicach. Basen dla mieszkańców jest priorytetem. Wsparcie dla przedsiębiorców i nowych inwestorów w tworzeniu nowych miejsc pracy. Istotne jest także wsparcie projektów dla osób niepełnosprawnych i programów zdrowotnych.

Na koniec naszej rozmowy, proszę mi powiedzieć czego Pani życzyć?

– Wygrania wyborów to na pewno, determinacji w dążeniu do osiągnięcia celów wyborczych. Ważne jest też wsparcie i zrozumienie ze strony wyborców. Zdolności do inspirowania innych do pozytywnych zmian.

Loading

Reklama
Reklama