Węgliniec – Kontrola zbiorników bezodpływowych

Gmina Węgliniec, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

You are currently viewing Węgliniec – Kontrola zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

 

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec celem okazania:

1. Zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.
Kontrole prowadzone będą także na terenie kontrolowanych nieruchomości.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec od maja br. rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Wszystkie ważne informacje na stronie www.wegliniec.pl
Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Loading

Reklama
Reklama